Rental

เรามีห้อง สัมมานา ขนาด 30 คน พร้อมให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โปรเจคเตอร์ กระดาน ปลั๊กไฟสำหรับทุกที่นั่ง

ที่ตั้งห้องสัมมนา อยู่ที่ 2654/66-67 สุวรรณภูมิทาวน์ ซอยลาดกระบัง 54/3 แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบัง กทม. 10520

JIT Innotech