99

เกี่ยวกับเรา

 
                บริษัท เจไอที อินโนเทค จำกัด จากเริ่มต้นปี พ.ศ. 2549 สู่ปัจจุบัน จาก ห้างหุ้นส่วนสามัญแอ็คเคาท์ติ้งคอมพิวเตอร์ มาเป็น บริษัท เจไอที อินโนเทค จำกัดในปี  พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชียวชาญอย่างเข้มแข็งทางด้านบัญชีและความรู้และทักษะทางด้านไอทีหลายแขนงทำให้เรามีสามารถดูแลลูกค้าได้หลากหลากหลายประเภท เรามุ่งมันว่าผลงานของโครงการของเราจะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกภาคส่วนให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
comptia certification project+