Managed Service

Scope Definition

            ด้วยพันธมิตรที่ใกล้ชิดจากผู้แทนจำหน่าย ทำให้บริษัทเล็กอย่างเรา สามารถจัดหาอุปกรณ์ทั้ง Hardware Software ได้ในราคาพิเศษหรืออย่างน้อยจะตามด้วยข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเสมอและด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับลูกค้าได้ เราเน้นผลิตภัณฑ์ที่ ได้การยอมรับให้ท้องตลาด เพื่อทำให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่มีสะดุด ด้วยหลายเหตุผลและหลายปัจจัยทั้งจากล่าสุดเราได้ทำการออกเงือนไขพิเศษ คือ ระบบเครือขายไร้สายแบบให้เช่า โดยการนำเสนอระบบเครือขายไร้สายยี่ห้อ LigoWave ที่มีจุดแข็งในเรื่องการทำระบบ  cloud control และสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์ถึงห้าสิบตัวสามารถคอนฟิกได้ภายในเวลา ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างช้า  นอกจากด้าน Hardware ที่เรานำเสนอลูกค้า แล้วเรายังสงเสริม ลูกค้าให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่าย Licensing อีกด้วย โดยปัจจุบันเราได้ส่งเสริมให้ลูกค่าเราหันมาใช้ LibreOffice ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างสูง

JIT Innotech