ในรูปเป็นตัวอย่างการวางระบบIT LAN และระบบโทรศัพท์ในโรงงานที่เปิดใหม่ เพื่อใช้เป็นอ็อฟฟิส

เรารับบริการออกแบบและติดตั้ง วางระบบ IT โรงงาน, วางระบบ IT ในโรงแรม , วางระบบ IT ใน หอพัก ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ
รวมถึงวางระบบwifi wireless Network ความเร็วสูง