ออกแบบเว็บไซด์ เว็บไซด์กี่ประเภทที่นิยม

  1. eCommerce Website คือเว็บไซด์ที่user สามารถซื้อสินค้าจากเว็บไซด์ได้ หรือกล่าวอย่างง่ายคือเว็บไซด์ที่มี Shopping cart และสามารถจ่ายเงินนั่นเองg
  2. Business Website   เว็บไซด์ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ให้ข้อมูลสินค้า หรือบริการ
    1. Brochure Website เป็นรูปแบบหนึ่งของBusiness Website อย่างง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำเว็บไซด์ เพื่อใช้เป็นBrochure แต่ไม่ต้องการใช้เว็บไซด์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตลาดแสดงที่อยู่ ข้อมูลารติดต่อ หรือข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ
  3. Magazine Website  เว็บไซดฺที่คล้ายแมกกาซีน โดยเป็นเว็บไซด์ประกอบไปด้วยรูปภาพ วีดีโอ บทความ ที่ให้ข้อมูล ความรู้
  4. ฺBlog เว็บไซด์บล็อกที่มีข้อมูล บทความ วีดีโอ รูปภาพ ที่อัพเดทบ่อยๆ อาจจะเป็นเว็บไซด์แบบส่วนตัวหรือเป็นของBrand โดยการเพิ่มบทความมีคุณค่าสามารถทำให้เว็บไซด์หรือ Brand เพิ่มความน่าเชื่อถือได้
  5. Portfolio Website เว็บไซด์ที่สร้างมาเพื่อแสดงผลงาน
  6. Web Portal เว็บไซด์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ภายในองค์กร สถาบัน เว็บไซด์นี้อาจจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ใช้งาน
  7. Wiki or Community Forum Website  เว็บไซด์ที่เน้น ให้ User มีส่วนร่วมในเว็บไซด์ ในการโพส แสดงความคิดเห็น การแก้ไ

Reference
https://www.hostgator.com/blog/popular-types-websites-create/

https://www.expertmarket.co.uk/web-design/different-types-of-websites#link-what-are-the-different-types-of-websites

ออกแบบเว็บไซด์ เว็บไซด์กี่ประเภทที่นิยม
JIT Innotech