1. เข้า https://maps.google.co.th
  2. เลือก เมนูตรงด้านซ้ายบน

3. เลือก Your place

4. Log in ด้วย Gmail

5. เลือก Map แล้ว กด Create Map

6. ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

7. คลิกเลือก Add Marker

8. คลิก ตำแหน่งที่ต้องการปักหมุด และ พิมพ์ชื่สถานที่และคำบรรยาย

9. เมื่อ เพิ่มสถานที่เสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีหมุด เพิ่มรูปภาพ หรือแก้ไข เพิ่มเติมอื่นๆได้

10.เลือก Share

11. คลิกตรงGet Link