การติดตั้ง Python 3.7 บน centos 7

เริ่มต้นด้วยการทดสอบว่าตอนนี้ Centos ของเราติดตั้ง Python เวอร์ชั่นไหนไว้ด้วยคำสั่ง

#python –version

เริ่มกระบวนการติดตั้ง
Step 1 – Requirements

สำหรับการติดตั้งองค์ประกอบของ Python 
#yum install gcc openssl-devel bzip2-devel libffi libffi-devel

Step 2 – ดาว์นโหลด python เวอร์ชั่น 3.7
จากเว็พไซต์ python official ด้วยคำสั่ง wget

#cd /root
#wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.3/Python-3.7.3.tgz

กรณีที่ ไม่มีคำสั่ง wget ติดตั้งไว้ให้ทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง #yum install wget

หลังจากนั้นทำการแตกไฟล์ด้วยคำสั่ง
#tar xzf Python-3.7.3.tgz

Step 3 – ติดตั้ง Python 3.7

#cd Python-3.7.0
ทำการ จัดเตรียม package และสั่ง Compile the Package
#./configure –enable-optimizations
#make altinstall
หลังจากติดตั้งเสร็จเราจะสั่งลบไฟล์ที่เราดาว์นโหลดมาก็ได้เพราะไม่ได้ใช้แล้ว
#rm -f /root/Python-3.7.0.tgz

ติดตั้งเรียบร้อย

Step 4 – ตรวจสอบ Python Version

ตรงนี้จะสับสนกันนิดนึ่งคือตัวระบบเองจะสามารถติดตั้ง โปรแกรม Python ได้หลายเวอร์ชั่นในเครื่องเดียว คำสั่งหลักในการเช็คเวอร์ชั่นแต่ละเวอร์ชั่นนั้นไม่เหมือนกันนะครับสำหรับเช็ค Python 3 เนี่ยต้องใช้คำสั่ง python3.x -V
#python3.7 -V

เท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อย
การติดตั้ง Python 3.7 บน centos 7
JIT Innotech